1/4

Videndeling - elever

At turde dele sine holdninger, udfordringer og erfaringer er et vigtig udgangspunkt for at kunne udvikle sig og skabe et fællesskab der ikke bare bygger på trivsel men også lader individerne vokse og lære af hinanden. Derfor arbejder vi i Talent Billund målrettet med at skabe rammer for at udøverne kan lære af hinanden på tværs af alder, køn og idrætsgren.

Dette foregår gennem deciderede oplæg, hvor en eller flere udøver deler ud af relevante erfaringer, men også ved at hjælpe udøverne med at opdage hvem i miljøet der har kompetencer til at hjælpe dem med deres specifikke udfordring. På denne måde forsøger vi at lære de unge mennesker at tage ansvar for egen udvikling ved at spørge om hjælp , frem for at blive afhængige af trænerens initiativ til at skabe deres udvikling.

Derudover forsøger vi gennem sociale arrangementer, besøg og afprøvning af hinandens sportsgrene, samt tematiske workshops om ungdomslivet og sportspsykologiske temaer at udvide udøvernes horisont og dermed give dem perspektiver der kan gøre dem klogere på hvem de er og vil være.