For håndboldspillere på ungdomsuddannelserne udbydes individuel håndbold træning to gange i ugen, som supplement til træningen i udøvernes klubber. Træningen foregår i små grupper med 1 træner pr max 8 spillere og tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes udviklingsområder. Se udviklingsplanen til højre, som er det værktøj udøver og træner bruger som udgangspunktet for at blive bevidst om egne styrker og svagheder.  Herfra laves en langsigtet plan for træningsindholdet og den enkeltes udvikling. 

Målet er at udvikle udøvernes selvbevidsthed og refleksionsevne så de kan tage ansvar for egen udvikling og lære at bruge de ressourcer de har omkring sig. Samtidig er der et stort fokus på at strukturere balancen mellem skole og sport og udvikle gode genopladningsstrategier, så der er energi til at udvikle sig både i skolen og på banen. 

Derudover er du tilknyttet Basislinjen ligesom udøvere fra alle andre idrætsgrene. Her får du et fællesskab på tværs af køn, alder og sportsgren og får mulighed for fysisk træning, sportspsykologi, sportsernæring og fysioterapi. (Læs nærmere  om Basislinjen i bunden af siden)

For målmænd er der tilknyttet en målmandstræner, Johnny Ebbesen.

Talent Billund har et tæt samarbejde med Campus Grindsted, som betyder at eleverne kan få fri til morgentræning og andre sportslige aktiviteter.

Tidspunkter:
Mandag: 16-17.15 haltræning / 17.15-18.15 Fysisk træning

Onsdag: 15-16.30 Fysisk træning

Fredag:  07.00-08.15 /  8.15-0900 Fysisk træning (inklusiv morgenmad)

Pris:

1000kr/md (inklusiv morgenmad fredag) i 11 måneder. 

årsgebyr 2500kr (dækker tøjpakke for 2500kr)

(Der kan søges tilskud - læs nærmere om kriterier her)

Håndbold på ungdomsuddanelserne

Aspirant - 7-9.klasse

For håndboldspillere i 7-9 klasse udbydes individuel håndbold træning op til to gange i ugen, som supplement til træningen i udøvernes klubber. Træningen foregår i små grupper med 1 træner pr max 8 spillere og har fokus på at give udøverne en bred basis af færdigheder, så de har de bedste forudsætninger for at blive dygtige på lang sigt. 

Træningen har særligt fokus på de individuelle tekniske og taktiske færdigheder samt udøvernes evne til at sætte gode procesmål og evaluere konstruktiv på deres træning og kamp. Derudover er et gennemgående tema at gøre udøverne bevidste om hvordan de kan træne med kvalitet ved at optimere søvn, kost, mentalt fokus og planlægning af deres hverdag.

Derudover er du tilknyttet Basislinjen ligesom udøvere fra alle andre idrætsgrene. Her får du et fællesskab på tværs af køn, alder og sportsgren og får mulighed for fysisk træning, sportspsykologi, sportsernæring og fysioterapi. (Læs nærmere  om Basislinjen i bunden af siden)

Tidspunkter:
Onsdag: 15.30-18.00 (håndbold + fysisk træning)

Fredag:  15.30-1730 (fysisk træning + håndbold)

Pris:

550 kr for 1 gang i ugen - 750kr/md for 2 gange i ugen i 11 måneder. 

årsgebyr 2500kr (dækker tøjpakke for 2500kr)

(Der kan søges tilskud - læs nærmere om kriterier her)

Målmandstræning

Målmanden er en ekstra udsat position i håndbold som kræver særlige kompetencer for at udvikle optimalt. Derfor er Johnny Ebbesen tilknyttet alle målmændene i Talent Billund regi. Johnny har selv spillet mange år på højeste niveau og er nu tilknyttet Fredericia HK's håndboldligahold som målmandstræner.

Johnny laver individuel træning med målmændene hver onsdag og laver sammen med de øvrige trænere udviklingsområder og øvelser, til træningen i resten af ugen, så målmændene har tydelige fokuspunkter at arbejde med i Talent Billund regi og hjemme i deres klubber. 

Tidspunkt:

Onsdag: kl.15.30-17.00

Basislinje

Kernen i Talent Billund er Basislinjen hvor udøverne får mulighed for at lave relationer på tværs af køn, alder og idrætsgren. Derfor er alle elever også tilknyttet denne del, da vi tror på at relationer og videndeling er fundamentet for et bæredygtig talentudviklingsmiljø. Med adgang til ressourcepersoner indenfor forskellige områder, lærer vi eleverne at søge den hjælp de har brug for, dele viden og modet til at lave fejl. Den fælles platform er den fysiske træning hvor der trænes på tværs af idrætsgrene og her fungerer sportspsykologien, fysioterapi og sportsernæring som en integreret del af hverdagen og træningen. Dermed isoleres ekspertydelser ikke til mødelokaler og 1:1 sessioner, men foregår som en naturlig del af den daglige træning og sparring. 

Som håndboldspiller foregår den fysisk træning i forlængelse af haltræningen og er typisk i form af styrketræning eller konditionstræning. Der laves relevante fysisk test i løbet af året, for at følge elevernes udvikling og programmer tilpasses den enkeltes behov. Der er er adgang til basislinjen alle dage, hvilket betyder at udøverne kan tilpasse træningen til deres hverdag og klubtræning.

Læs mere om de enkelte indsatsområder herunder:

 

- Fysisk træning

- Sportspsykologi

- Sportsernæring

- Fysioterapi