Den 1. august 2018 etablerede IKA et samarbejde med Billund Kommune omkring drift af et talentudviklingsprojekt under overskriften ”Talent Billund”.

 

Talent Billunds hovedformål er at:

  • Fastholde talenter i Billund kommune, også under ungdomsuddannelse

  • Tilbyde alle unge idrætsudøvere i Billund Kommune, der VIL yde en ekstra indsats, mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig

  • Fysik træning på tværs af alle idrætsgrene i Billund kommune med udgangspunkt i større kvalitet og individuelt fokus

  •  Udgangspunktet er kommunens børn på 4.-9. klassetrin, samt unge under videre ungdomsuddannelsesforløb

  • Skabe hele unge mennesker

  • Skabe idrætsspecifik træning, indenfor idrætsgrene med fornøden kritisk masse både lokalt og i fælles miljøer

  • Benytte talentudviklingstilbuddet til også at skabe udvikling for lokale trænere og ledere

  • Styrke foreningslivet på tværs af Billund Kommune

 

Talent Billund finansieres 30% gennem Billund Kommune, 30% gennem Ole Kirks Fond og 40% gennem egenbetaling.

 

For også at kunne tilbyde et botilbud til unge under uddannelse, har IKA investeret i en ejendom hvor unge har mulighed for at bosætte sig under deres træningsforløb og uddannelse.

Formål

67809449_2379549938953290_52195037686131

Modig

Vi dyrker modet

Til at lave fejl

Til at spørge om hjælp

Til at blive sig selv

Modig

Vi 

Søger ny viden

Stiller spørgsmål

Afprøver nye ideer

Nysgerrig

Vi er mere end et træningstilbud.


Den træning vi har er med høj kvalitet og med et fokus på langsigtet udvikling.

 

Der skal være balance mellem sport og skole

At være i Talent Billund skal være meningsfuldt ’nu og her’,
- alle tager noget med i livet uanset hvor god man bliver

Vi tilbyder et fællesskab

Vi bruger nyeste viden

Vi lærer alle at bruge de styrker, der er i miljøet og bidrage med sine egne

 

Det kræver nære relationer

Det kræver at alle lærer at være modige, åbne og nysgerrige.

Hvad står vi for

Vi

Deler viden

Skaber plads til forskellighed

Inkluderer de nye

Åben

Talentforståelse

Talent er noget du udvikler - det er altså ikke noget du har eller ikke har! 

 

Vi mener, at talent udvikler sig over tid og er tæt forbundet med det miljø du er en del af.

Talent er et sæt af kompetencer og færdigheder, der er udviklet på baggrund af både medfødte potentiale og mange års træning, øvelse og konkurrence. Men det er i særdeleshed evnen til at bruge de styrker, der er i miljøet hvor der trænes, øves og konkurreres og at kunne bidrage med sin egne. 

 

Talent Billund har dermed to hovedopgaver:
1) at lære eleverne på Talent Billund at udvikle deres talent 

2)  udvikle de områder i Billund Kommune der meningsfuldt bidrager til at gøre kommunen til et godt miljø for talentudvikling.

Talent som tillært

Skærmbillede 2019-09-15 kl. 22.32.17.png

Talent som medfødt

Skærmbillede 2019-09-15 kl. 22.36.08.png

historie

I slutningen af 2017 fik IKA bevilliget og accept til at foretage en forundersøgelse i Billund Kommune, der havde til formål at afklare et evt. behov for et talentudviklingsprojekt i kommunen.

 

De følgende 5 måneder besøgte IKA alle interesserede foreninger i kommunen for at fortælle og forklare om tankerne med Talent Billund, samt få afdækket de behov, der måtte være i de forskellige foreninger. Forundersøgelsen endte ud i den rapport, som Billund Kommune og Ole Kirk’s Fond senere godkendte og Talent Billund var officielt kørende pr. 1.8.2018.

Læs mere om IKA's historie, vedtæger og bestyrelse HER