Med et fokus på sportsernæring, forsøger vi at vejlede den enkelte udøver og dennes familie, mod en dybere forståelse af, betydningen af kost og væske for deres hverdag som aktiv udøver/ungt menneske. Vi samarbejder omkring de muligheder og begrænsninger der opstår for den enkelte og hjælper dem på vej med praktiske løsninger og perspektiver på hvad en sund tilgang til ernæring er, samt hvordan det kan være med til at optimere deres aktive hverdag med deres respektive sportsgrene. 

I praksis arbejder vi med sportsernæring gennem samtaler en-til-en, men også som uformelle samtaler omkring stort og småt i miljøet. 

Selvom fokus er på sports-ernæring, så står sundhed altid før præstationen. 

SportsErnæring