Sportspsykologi er den målrettede træning af læringsfærdigheder, sociale færdigheder, life skills og præstationsfærdigheder. I Talent Billund er det vigtigste at lære af andre. Vi træner at være åbne og nysgerrige og at dele egne erfaringer. Det er fundamentet for det videre sportspsykologiske arbejde.

I Talent Billund arbejder vi udfra aldersrelateret tilgang til træning og udvikling (ATK 2.0). Det betyder, at der er forskellige formål med idrætten alt efter hvilken alder man har. I Talent Billund har vi tre aldersgrupper vi fokuserer på, som er relateret til skolens mellemtrin, udskoling og videregående uddannelse. Vi tilpasser også de konkrete behov til de konkrete grupper af elever.

Sportspsykologi

Målet for alle er at lære at reflektere over styrker og muligheder i sit eget miljø og at blive bekendt med tanken om, at et sundt liv med (elite)sport kræver gode relationer og evnen til at se værdien af dem. Vi vil gerne lære alle at bruge de muligheder der er i deres omgivelser. Vi vil gerne lære alle at reflektere over, hvordan de finder en meningsfuld balance mellem sport og skole og blive bevidste om, hvorfor en balance er godt - hvorfor et enten eller sjældent er et godt valg.

Vi arbejder også mere specifikt med sportpsykologi i workshops, der handler om temaer som fx hverdagen med sport og skole, motivation, evalueringsstrategier eller evnen til at håndtere modgang og pres.

Aldersrelateret sportspsykologi