At opsøge og dele viden er en kerneværdi i Talent Billund. Gennem formelle og uformelle samtaler, møder, træninger mm. opfordrer og udvikler vi ledere, trænere , udøvere, forældre og andre interessenter til at engagere sig i at udveklse perspektiver, erfaringer da vi tror på det  er nøglen til at skabe et motiverende og udviklende læringsmiljø

Videndeling foregår på forskellige plan og forskellige niveauer. Udøverne deler viden med jævnaldrende og de ældre holder oplæg for de yngre. Lederne har ugentlig møder hvor der implementeres ny viden og der er etableret trænernetværk på tværs af sportsgrene som mødes på månedlig basis og diskuterer relevante problemstillinger. Derudover er Louise Kamuk Storm fra Syddansk universitet tilknyttet én gang i ugen, som del af et integreret forskningsprojekt hvor hun bringer nyeste viden ind i miljøet og følger udviklingen over en årrække.

Læs mere om indhold og struktur på de forskellige former for videndeling herunder.

Videndeling

sdu-facebook-share_edited.png